top of page
PL_polityka_prywatności.png

RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie ze stron internetowych takich jak wedzony.com i wedzony.com.pl

 

1. Informacje podstawowe

a) Administratorem danych osobowych jest Firma Inżynierska Tadeusz Wędzony z siedzibą w Targowisku 574;

32-015 Kłaj, NIP: 677-103-00-25.

b) Głównym celem Firmy Inżynierskiej Tadeusz Wędzony jest zachowanie prywatności przekazywanych przez Państwa danych osobowych. 

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Pozyskiwane dane przez Firmę Inżynierską Tadeusz Wędzony będą przechowywane i przetwarzane w celu:

a) zawarcia i wykonywania umowy dotyczącej oferowanej i realizowanej usługi,

b) marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Firmę Inżynierską Tadeusz Wędzony oraz analiz, które obejmują profilowanie (tj. za pomocą danych osobowych stworzenia Państwa profilu pod kątem produktów i usług, którymi mogą być Państwo zainteresowani),

c) badania satysfakcji z produktów lub usług oferowanych przez Firmę Inżynierską Tadeusz Wędzony,

d) badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na oferowane przez Firmę Inżynierską Tadeusz Wędzony produkty/usługi,

e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które związane są z zawartą z Państwem umową,

f) spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, które wynikają z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego.

 

3. Pozyskiwane dane

Dane osobowe pozyskiwane są w następujący sposób:

a) dobrowolne wprowadzanie danych w formularzach,

b) zapisywanie po stronie Użytkownika plików cookies,

c) gromadzenie logo serwera www przez operatora hostingowego Serwisu.

 

4. Dane zbierane w formularzach oraz okres archiwizacji

Wprowadzanie danych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.

a) Wprowadzenie danych w formularzu kontaktowym lub zapisu do newslettera jest dobrowolne.

b) Dane, o które może zostać poproszony klient to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, firma, stanowisko, uczelnia, kierunek, nr indeksu, nr telefonu, obszar zainteresowania usługami Firmy Inżynierskiej Tadeusz Wędzony.

c) Dane podane w formularzu przetwarzane będą w celu realizacji usługi lub kontaktu handlowego oraz w celach wynikających z ciążących na Firmie Inżynierskiej Tadeusz Wędzony obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawnych.

d) Podane przez Państwa dane mogą być przechowywane i przetwarzane w celach marketingowych – po wyrażeniu zgody - do czasu wycofania Państwa zgody albo wyrażenia sprzeciwu.

e) Po uzyskaniu informacji od Państwa odnośnie zaprzestania przechowywania lub przetwarzania danych zostaną one usunięte lub zanonimizowane.

 

5. Przysługujące Państwu prawa

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) dostęp do treści swoich danych,

b) przenoszenie danych, ich sprostowanie (poprawiania, uzupełniania), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania,

c) złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że prawa zostały naruszone,

d) w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę mailem na adres firma@wedzony.com.pl lub w biurze Firma Inżynierska Tadeusz Wędzony, Targowisko 574, 32-015 Kłaj,

e) wniesienie tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych dla celów marketingowych, w tym profilowania; sprzeciw można wnieść za pośrednictwem adresu mailowego: firma@wedzony.com.pl lub pocztą na adres siedziby Firma Inżynierska Tadeusz Wędzony, Targowisko 574, 32-015 Kłaj.

 

6. Informacja o plikach cookies

Na stronie Firma Inżynierska Tadeusz Wędzony używane są technologie takie jak pliki cookies, które są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi  na urządzeniach (tj. komputer, smartphone, itd.), które przeglądarka wysyła do serwera i za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Szczegółową politykę plików cookies znajdą Państwo tutaj.

bottom of page