top of page

UDI

Unikalna Identyfikacja Wyrobów Medycznych

Datamatrix.svg.png
UDI I.png

Unikalna Identyfikacja Wyrobów Medycznych (UDI) ma na celu wzrost bezpieczeństwa pacjentów oraz usprawnienie procesów produkcyjnych i biznesowych w zakresie ochrony zdrowia przez oznaczanie i identyfikację produktów na globalnym rynku ochrony zdrowia. Od 26 maja 2021 każdy wyrób medyczny podlega obowiązkowemu oznaczeniu Basic UDI-DI, które umożliwia śledzenie produktu w całym cyklu jego życia: projekt – produkcja – zaopatrzenie – użytkowanie – konserwacja - utylizacja.

Czym jest Basic UDI-DI? Wyjaśnienie można znaleźć w poniższym filmie autorstwa organizacji GS1.

Jak przebiega proces produkcyjny z nadawaniem identyfikatorów UDI?
 

Krok 1. Utworzenie szablonu wydruku – Producent wybiera typ kodu – kreskowy lub DataMatrix oraz informacje niezbędne dla Użytkownika.

Krok 2. Przygotowanie zlecenia produkcyjnego – Producent generuje lub importuje numery seryjne do identyfikatorów UDI, następnie wysyła dane do urządzenia drukującego.

Krok 3. Produkcja – w ciąg technologiczny realizujący proces włącza się stanowisko nadruku i weryfikacji identyfikatorów UDI zapisujące wykorzystywane kody w bazie danych.

Krok 4. Przechowywanie danych w bazie – umożliwia wyszukiwanie w bazie danych niezbędnych informacji dotyczących produktu.

Wdrożenie Unikalnego Identyfikatora Wyrobów Medycznych (UDI) niesie ze sobą szereg korzyści – dla Producenta: identyfikowalność produktu, wzrost jakości i wydajności procesu, optymalizacja kosztów; dla Szpitali: wzrost bezpieczeństwa pacjentów, poprawna identyfikacja wyrobów medycznych oraz dla Organów regulujących: skuteczniejsze monitorowanie rynku, wzrost efektywności raportowania działań niepożądanych a co za tym idzie szybsze wycofanie produktu.

UDI III.jpg

W celu usprawnienia procesów produkcyjnych i umożliwienia Klientom spełnienia wymagań Rozporządzenia Firma Inżynierska Tadeusz Wędzony opracowała i wdrożyła system zarządzający przydzielaniem i nadrukiem identyfikatorów UDI na wyrobach medycznych – MTRX-UDI. System nadrzędny MTRX-UDI generuje kod i przygotowuje szablon wydruku oraz przechowuje dane w bazie. Stanowisko nadruku MTRX-UDI realizuje proces produkcyjny z nadawaniem identyfikatorów UDI.

 

UDI II.png
bottom of page