top of page
IMG_7145d.jpg

AGR

Agregacja

Agregacja jest kolejnym krokiem związanym z obowiązkową serializacją produktów farmaceutycznych, wprowadzoną przez dyrektywę 2011/62/UE. Maszynę do agregowania produktów w kartonach zbiorczych dostarczamy jako samodzielne stanowisko do pakowania ręcznego oraz w postaci modułu do integracji z maszyną pakującą w linii produkcyjnej.  

Specyfikacja

gabaryt 

masa

oprogramowanie

740x760x2300 mm

300 kg

MTRX Aggregation

bottom of page