Farmacja i przemysł kosmetyczny

Systemy Track & Trace

SST4

SS4

SS4X

AGR

Oprogramowanie

Serializacja + tamper evident

Serializacja 

Serializacja złożonych opakowań

Agregacja

Oprogramowanie zarządzające

Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu POIR.02.01.00-00-0122/17 wdrożyliśmy autorskie rozwiązania dla branży farmaceutycznej, umożliwiając naszym Klientom dostosowanie linii produkcyjnych do wymogów dyrektywy 2011/62/UE - obowiązkowej serializacji i agregacji leków i produktów medycznych. Uruchomiliśmy ponad 80 aplikacji.

W naszej ofercie znajdą Państwo stanowiska do serializacji opakowań z możliwością aplikacji etykiet plombujących oraz jednostki do ręcznej agregacji kartonów zbiorczych oraz reworkingu. Podejmiemy się modernizacji maszyn pakujących, doposażając je w moduł agregacji automatycznej. Przyjmiemy zlecenia na wykonanie maszyn technologicznych, urządzeń magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego oraz rozbudowy istniejących linii. Przeprowadzimy kwalifikację naszych aplikacji zgodną ze standardami GMP.

Targowisko 574

32-015 Kłaj

Polska

+12 637 79 02

  • Czarny Facebook Ikona

©2020 Firma Inżynierska Tadeusz Wędzony. Wszelkie prawa zastrzeżone.